மஞ்சள் மகிமை

Curcumin மஞ்சளின் மகிமை அனைத்தும் அதில் உள்ள குர்கியுமின் எனும் மூலப்பொருளில் அடங்கி உள்ளது. துரதிர்ஷ்டவசமாக சமைக்கையில் மஞ்சளின் ஜீவநாடியான கியுர்க்குமின் அழிந்துவிடுகிறது. அதனால் சமைத்து முடித்தபின் மஞ்சளை மேலே பொடியாக தூவி பரிமாறினால் ...